Dołącz do nas

Zapraszamy wszystkie osoby, instytucje, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się szeroko pojętą popularyzacją turystyki, aktywnego spędzania wolnego czasu i działan nie wpisujących się w ogólnie pojęty mejnstrim do zgłoszenia swoich stron i przedsięwzięć celem propagowania ich na stronach Wolnego Turysty.

Tworząc grupę zwiększamy szansę na szersze zaistnienie i wzmocnienie przekazu jaki kierujemy do społeczeństwa, stanowimy też mocniejszą grupę nacisku na władze i instytucje, które działałyby wbrew interesowi publicznemu.

Nade wszystko możemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia, które docelowo może przerodzić się w nowe znajomości, przyjaźnie i wspólnie spędzony mile czas.